onsdag 4 juli 2018

NY HEMSIDA

Välkommen att besöka vår nya hemsida:

pingstvikbolandet.se

Hoppas att du finner det du söker där!

måndag 21 maj 2018

Sommar 2018

V21
23/5 Onsdag kl.19.00 Bön
25/5 Fredag kl.19.00 UG
27/5 Söndag kl.10.00 Gudstjänst

V22
30/5 Onsdag kl.19.00 Bön
1/6 Fredag UG-Hajk
3/6 Söndag kl.10.00 Enkel samling med nattvard

V23
6/6 kl.19.00 Bön
10/6 kl.10.00 Gudstjänst

V26 
1/7 Söndag kl.15-20 Café Marieborg

V27
8/7 Söndag kl.15-20 Café Marieborg

V28 
15/7 Söndag kl.15-20 Café Marieborg

V29 
22/7 Söndag kl.15-20 Café Marieborg

V30 
29/7 Söndag kl.15-20 Café Marieborg

måndag 19 februari 2018

Programblad våren 2018


12/3 Måndag kl.18.00 Vips
14/3 Onsdag kl.19.00 Bön
16/3 Fredag kl.19.00 UG
18/3 Söndag kl.10.00 Gudstjänst
18/3 Söndag kl.10.00 Söndagsträffen

19/3 Måndag kl.18.00 Vips
21/3 Onsdag kl.19.00 Bön
23/3 Fredag kl.19.00 UG
25/3 Söndag  Andakt Wijkagården Inställd 
25/3 Söndag kl.10.00 Söndagsträffen

26/3 Måndag kl.18.00 Vips
29/3 Torsdag kl.19.00 Getsemanestund
30/3 Fredag kl.10.30 Andakt Wijkagården
1/4 Söndag kl.10.00 Gudstjänst
1/4 Söndag kl.10.00 Söndagsträffen

2/4 Måndag kl.18.00 Vips
4/4 Onsdag kl.19.00 Bön
6/4 Fredag kl.19.00 UG
8/4 Söndag kl.10.00 Samling med nattvard
8/4 Söndag kl.10.00 Söndagsträffen

9/4 Måndag kl.18.00 Vips
11/4 Onsdag kl.19.00 Bön
13/4 Fredag kl.19.00 UG
15/4 Söndag kl.10.00 Gudstjänst
15/4 Söndag kl.10.00 Söndagsträffen

måndag 11 september 2017

Program hösten 2017

11/9 kl.18.00 Vips
13/9 kl.19.00 Bön
15/9 kl.19 Ug
16-17/9 Församlingshelg med Mats Särnholm. Samling kl.11 & kl.15 Gultebogården.
17/9 kl.15.00-18.00 Vikbolandet sjunger, övning Pingstkyrkan Ö.Ny.

18/9 kl.18.00 Vips
20/9 kl.19.00 Bön
22/9 kl.19.00 Ug
24/9 kl.10.00 Gudstjänst
24/9 kl.10.00 Söndagsträffen

25/9 kl.18.00 Vips
27/9 kl.19.00 Bön
29/9 kl.19.00 Ug
1/10 kl.15.00-18.00 Vikbolandet sjunger, övning Falketorps missionsgård.

2/10 kl.18.00 Vips
4/10 kl.19.00 Bön
6/10 kl.19.00 Ug
8/10 kl.10.00 Söndgsträffen
8/10 kl.10.30 Andakt Wijkagården

9/10 kl.18.00 Vips
11/10 kl.19.00 Bön
13/10 kl.19.00 Ug
15/10 kl.10.00 Gudstjänst
15/10 kl.10.00 Söndagsträffen
15/10 kl.15.00-18.00 Vikbolandet sjunger, övning EFS missionshus Östra Husby.

16/10 kl.18.00 Vips
18/10 kl.19.00 Bön
20/10 kl.19.00 Ug
21/10 kl.13.30-18.00 Vikbolandet sjunger, övning Kuddby kyrka.
21/10 kl.18.00 Konsert Vikbolandet sjunger Kuddby K:a.
22/10 kl.10.00 Gudstjänst
22/10 kl.10.00 Söndagsträffen

23/10 kl.18.00 Vips
25/10 kl.19.00 Bön
27/10 kl.19.00 Ug
28/10 kl.14.00 De äldres fest
29/10 kl.10.00 Söndagsträffen

30/10 kl.18.00 Vips
1/11 kl.19.00 Bön
5/11 kl.10.00 Söndagsträffen
5/11 kl.10.30 Andakt Wijkagården
5/11 kl.18.00 Lovsång

6/11 kl.18.00 Vips
8/11 kl.19.00 Bön
10/11 kl.19.00 Ug
11/11 kl.15.00 Musikal Luthers ungar Kuddby K:a.
12/11 kl.10.00 Gudstjänst

13/11 kl.18.00 Vips
15/11 kl.19.00 Bön
17/11 kl.19.00 Ug
19/11 kl.10.00 Gudstjänst
19/11 kl.10.00 Söndagsträffen

20/11 kl.18.00 Vips
22/11 kl.19.00 Bön
24/11 kl.19.00 Ug-gudstjänst
26/11 kl.11.00 Gudstjänst Sv. Kyrkan Dagsberg

27/11 kl.18.00 Vips
29/11 kl.19.00 Bön
1/12 kl.19.00 Ug
3/12 kl.10.00 Söndagsträffens julfest

4/12 kl.18.00 Vips
6/12 kl.19.00 Bön
8/12 kl.19.00 Ug
10/12 kl.10.30 Andakt Wijkagården (fika)

11/12 kl.18.00 Vips
13/12 kl.19.00 Bön
15/12 kl.19.00 Ug julavslutning
17/12 kl.10.00 Gudstjänst

20/12 kl.19.00 Bön
25/12 kl.8.00 Julotta

måndag 28 augusti 2017

fredag 7 juli 2017

Planering sommar och höst 2017

1/9 kl.19.00 UG startar för terminen
2-3/9 kl.10-17 Café Marieborg Östgötadagarana
3/9 kl.10.00 Söndagsträffen startar för terminen

4/9 kl.18.00 Vips startar för terminen
10/9 kl.10.30 Andakt Wijkagården
10/9 kl.18.00 Lovsång

16-17/9 Församlingshelg med Mats Särnholm

24/9 kl.10.00 Gudstjänst

8/10 kl.10.00 Andakt Wijkagården

15/10 kl.10.00 Gudstjänst

21/10 kl.18.00 Hela Vikbolandet sjunger Kuddby K:a.
22/10 kl.10.00 Gudstjänst

28/10 kl.14.00 De äldres fest

5/11 kl.10.30 Andakt Vikbolandet
5/11 kl.18.00 Lovsång

11/11 kl.15.00 Musikal Luthers ungar Kuddby K:a.
12/11 kl.10.00 Gudstjänst

19/11 kl.10.00 Gudstjänst

24/11 kl.19.00 Ug-gudstjänst
26/11 kl.11.00 Gudstjänst Sv. Kyrkan Dagsberg

3/12 kl.10.00 Söndagsträffens julfest

10/12 kl.10.30 Andakt Wijkagården (fika)

17/12 kl.10.00 Gudstjänst

25/12 kl.8.00 Julotta

onsdag 7 juni 2017

Gudstjänst på Andaktsberget 11/6

Söndagen den 11/6 är det Gudstjänst kl.11.00 på Andaktsberget vid Stegeborgsgården. Samling på Stegeborgsgårdens parkering kl.10.30. 
(Vid dåligt väder är vi i Arken på Stegeborgsgården)
Varmt välkommen!

Predikotext:
Matt 5:38-48
38 Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand 39 Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. 40 Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika , så låt honom få manteln också. 41 Om någon tvingar dig att gå med en mil , så gå två mil med honom. 42 Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig.
 43 Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende . 44 Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er. 45 Då är ni er himmelske Fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.
 46 För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? 47 Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? 48 Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är fullkomlig.